free page hit counter

Tag: notes

Điều cần chú ý khi sử dụng thuộc tính android:enableOnBackInvokedCallback

Thuộc tính android:enableOnBackInvokedCallback là một tính năng mới được giới thiệu trên nền tảng Android, được thiết kế để cung cấp một cơ chế linh hoạt cho việc xử lý sự kiện khi người dùng nhấn nút “Back” trên thiết bị của họ. Điều này làm cho việc quản lý luồng điều hướng trong ứng […]

Loading

Back To Top