free page hit counter

Tag: android performance

App Startup – Khởi động ứng dụng theo cách chuyên nghiệp

MỞ ĐẦUApp Startup là thư viện trong bộ Architecture Components do Google cung cấp. App Startup hỗ trợ khởi tạo các thành phần một cách rõ ràng, tuần tự và gọn gàng hơn, nhờ đó cải thiện tốc độ khi khởi chạy ứng dụng. ĐẶC ĐIỂM App Startup hỗ trợ cơ chế khai báo dependencies […]

Loading

Back To Top