free page hit counter

Tag: androidstudio

Dọn dẹp nhanh folder build của nhiều Project Android ngay tức thì

Mở đầu Mình hỏi một câu hỏi nhỏ nha: “Có bao giờ bộ nhớ máy tính của bạn đỏ lòm do hết bộ nhớ?” Có thể bạn đã có câu trả lời. Còn với trường hợp của mình, mình đã gặp rất nhiều vì đặc thù công việc cần phải thử sai vô số project. […]

Loading

Chia sẻ danh sách Plugin thần thánh trong lập trình Android

Mở đầu Trong lập trình Android, bạn sẽ gặp những tác vụ cần xử lý lặp đi lặp lại như Clear app data hay Uninstall để phục vụ quá trình test app. Thực sự mà nói, các công việc này có thể rất đơn giản nhưng lại mất thời gian vì mỗi dòng máy lại […]

Loading

Back To Top